Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Begot, Begot, Vrouwen op uw Kot?
Januari 2006

Blijspel van Maurice Habex
Regie: Annie Coppieters

 


 

Korte inhoud
Mon Vanoppen, een 45-jarige ambtenaar wordt reeds jarenlang getergd door zijn venijnige echtgenote Flor. Na de zoveelste woordenwisseling, waarbij het laatste woord nog niet is gezegd, besluit Mon om niet meer toe te geven aan de klagende woordenstroom van zijn echtgenote. Hij besluit om niet meer in te gaan op de reclamaties en zet de klank op "af". Het gevolg is dat Mon in een diepe slaap en droom verzeild raakt.
                   
Rolverdeling
Ivan de Witte als Mon
Emmy de Bot als Flor
Ashley Mac Taggart als Jacqueline
Paul Sturms als Pastoor Tijdgat
Erwin Vermeulen als Toon
Christiane Mac Taggart als Catho
Renée de Cock als Lowiske
Miranda Hilhorst als Sofie
Emmy de Bot als Loulou
Eddy Weemaes als Bigoux
Miranda Hilhorst als Joulia

Aankondiging PZC
Recensie BN/De Stem