Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

De Fluwelen Handschoen

Februari 1958


Toneelspel van Rosemary Cassy
Regie: Antoon Mertens

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging werd een concours georganiseerd. Deelnemende verenigingen waren: Camere van Rhetorica De Transfiguratie uit Hulst met "Meeuwen boven Sorrento". De Rederijckers uit Goes met "Glazen Speelgoed" (zij vervingen Het Zeeuws-Vlaams Toneel onder leiding van L. Lockefeer, dat op het laatste moment had afgezegd). Sempre Avanti uit Sluiskil met "Het Huis aan het Meer" en Excelsior uit Sas van Gent met "Bomen Sterven Staande".
De Hulster Camere ging aan de haal met de eerste prijs. Deze uitslag werd bekendgemaakt op een speciale huldigingsmiddag van "Sint Jan" op 16 februari 1958. "De Fluwelen Handschoen" werd als besluit van deze middag opgevoerd.

Uit de recensie van Charles Heirman is de rolverdeling af te leiden:
L. v.d. Poele - Mineur als Moeder Overste
Annie van Remortel - van Helsland als Zuster Monica
Corrie van den Branden als Zuster Lucy
Maria Sturm als Zuster Athanasius
R. Inghels als Mary Renshaw, secretaresse
Rob de Potter als Dr. Pearson
Paul van Waesberghe als Mr. Barton, uitgever
George Verstraeten als Bisschop
Piet Smet als Monseigneur Burke
R. Pluym als Pater BentonHeirman is over het algemeen positief over deze uitvoering. Hij houdt rekening met de ongunstige omstandigheden waaronder "Sint Jan" verkeerde: er waren enkele debutanten bij, men had nauwelijks met decor kunnen oefenen, omdat de zaal vaak bezet was door de deelnemers aan het concours. Bovendien stond George Verstraeten tijdens de uitvoering ziek op het toneel!