Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Huldiging Rob de Potter

Rob de Potter
 

Op 29 november 2007 is Rob de Potter gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap.

In het bijzijn van zijn vrouw Marian, de griffier en de fiscaal kreeg hij thuis het gouden ZCA (Zeeuws Centrum voor Amateurtoneel) insigne met briljant opgespeld door onze voorzitter Walter Boussen.

Rob is lid geworden in 1957. Toen ging het heel slecht met de vereniging. De kas was leeg, er waren weinig leden, geen regisseur. Om maar een paar problemen te noemen. Of zoals Rob het zelf zegt: "t zat toen op zijn gat". Mede dankzij de inzet van de jubilaris is de Steense toneelvereniging toch blijven bestaan en mogen we zeggen dat we vandaag de dag een bloeiperiode kennen.

Ook op de planken kon hij zijn mannetje staan. Van de Brug af Gezien en Circus Knie zijn stukken die in de herinnering van Rob sterk zijn blijven hangen.

Hij heeft zich bovendien nog verdienstelijk gemaakt als penningmeester en secretaris. Gezien de problemen waar de vereniging toen mee kampte moet dit beslist geen sinecure geweest zijn!

Rob, bedankt voor het vele werk dat je al die jaren voor onze vereniging verzet hebt!