Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Toekomst


Volgens Wikipedia is de toekomst "de tijd die na het huidige moment komt. Het tegengestelde hiervan is het verleden. Dat is de tijd die voor het heden was. Het snijpunt van verleden en toekomst is het heden."

De toekomst beschrijven noemt men "voorspellen". Sommigen gebruiken daarvoor wel eens een glazen bol. Wij hebben helaas niet de beschikking over zo'n bol. Merk op dat de foto van de glazen bol toch ook in het verleden genomen is. Tijdens een poging onze toekomst te voorspellen zijn we er dan ook achter gekomen dat dit heel wat minder exact kan en een stuk lastiger is dan het verleden te beschrijven. De kans is heel groot dat, wanneer deze toekomst verleden is geworden, de beschrijving niet meer klopt. We hebben daarom besloten dit niet te doen!

We willen u, beste bezoeker, nog wel een mooie toekomst toe wensen. Ook voor onze vereniging hopen we op een toekomst vol mooie toneelmomenten. Verder willen we u nog bedanken voor het simpele feit dat u de moeite heeft genomen om deze woordenbrij te lezen.