Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Jubileumboek 100 jaar toneel in Sint Jansteen

Door een ploeg enthousiastelingen is gewerkt aan een jubileumboek dat gaat over de honderdjarige geschiedenis van onze vereniging. Het is een boek geworden vol met historische foto’s, anekdotes, feiten en verhalen van de afgelopen honderd jaar. Met terugblikken op momenten van lokale glorie en trots en soms tegenslag of verdriet. Kortom, een boek dat zeker niet mag ontbreken in uw boekenkast. Dit boek werd gepresenteerd op de opendag van 18 november 2017. U kunt nog steeds een exemplaar kopen tijdens onze uitvoeringen voor € 15,-.

Bekijk ook het filmpje over het boek dat gemaakt is door PB-Video.

De foto hierboven is van Sint Jan uit 1938

Op 26 mei 1938 had in Westouter, tegen de Franse grens, de 50e uitvoering plaats van het openluchtspel “Voor Outer en Heerd” van Dhr. J.A. Everaard door de toen zeer bekende toneelgroep Staf Bruggen. Dit feit werd door de vereniging uitbundig gevierd. In het dagblad stond, “Het stamgebouw was onder de nationale kleuren en brandend oranje gezet, en de verenigingsvlag spreidde haar helle kleuren”. Dhr. Flos (secretaris) bood Dhr. Everaard een beeldwerk aan voorstellend de wapensmid uit “Voor Outer en Heerd”.