Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Jos Schelfhout

Jos Schelfhout

Geboren: 1954 in Sint Jansteen

Lid sinds: 1989

Jos Schelfhout: onze sjouwer en decorbouwer. Werkzaam achter de schermen die hij zelf heeft helpen zetten. Toneel betekent voor Jos lachen, genieten en op 't gemakske zitten wachten tot we klaar zijn met spelen. Om dan direct weer het decor te helpen afbreken en op de wagen te laden. Naast decorbouwer is Jos ook een wandelend archief. Vraag hem naar een stuk en hij noemt meteen het jaartal waarin het werd gespeeld, wie er in meededen en wie het regisseerde.

Regelmatig proberen we hem te verleiden om als figurant mee te spelen, maar nee... Daar bedankt deze decorbouwer steeds voor. En keer kregen we hem zover dat hij plaats nam p het toneel in plaats van er achter: toen er een foto werd gemaakt voor het 'Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad'. Jos speelde en improviseerde toen alsof hij nooit anders gedaan had. Er zit dus duidelijk wl een toneelspeler in hem!

Op 17 januari 2015 werd Jos gehuldigd met een zilveren speldje voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Wij willen hem bedanken voor de vele jaren en hopen nog lang van zijn diensten gebruik te mogen maken.