Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

 

Eddy Saman

Eddy Saman

Lid sinds: 2012

De functie 'toneelmeester' zegt je niets? Nou, Eddy Saman is echt onmisbaar! Een pietje precies waar alle spelers blindelings op kunnen vertrouwen.

Voor een toneelvoorstelling zijn vaak veel spullen nodig die de spelers bij zich moeten hebben of die ergens in het decor aanwezig moeten zijn. Eddy zorgt er voor dat deze 'attributen' op en achter het decor op een vaste plaats liggen. Alleen al alles verzamelen in de aanloop naar de première is niet te onderschatten. Tijdens de uitvoering moeten de spelers er immers op kunnen vertrouwen dat alles op de juiste plaats ligt.

Gelukkig kunnen we deze belangrijke taak sinds 2012 aan Eddy toevertrouwen. Hij is altijd in de weer met verschillende checklists. En alsof dat nog niet genoeg is, maakt hij ook het ontwerp van de affiches, flyers en toegangskaarten.