Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Historie

De Toneelvereniging "Camere van Rhetorica Sint Jan ten Steene" werd tussen 'pot en pint' opgericht op 17 november 1917 als Rooms Katholieke Propagandaclub Sint Petrus en Paulus en was een afdeling van de Rooms Katholieke Staatspartij. Het doel was om door middel van toneelspelen geldelijke steun te verlenen aan de partij. Bij de keuze van de stukken speelde de godsdienstige overtuiging een belangrijke rol. Voorzitter in die beginperiode was Lambert Lockefeer. Andere belangrijke leden waren Albert Lockefeer, de latere burgemeester van Hulst en Louis Lockefeer, die later bekendheid kreeg als regisseur en toneelschrijver.

Volgens de notulen uit die jaren nam de club in 1925 afstand van de politiek en ging verder onder de naam 'Sint Jan'. Onder leiding van Joseph Everaard, de man die later van onschatbare waarde voor de vereniging zou blijken te zijn, ging het roer om en kwam er een volkomen andere aanpak. De periode tot 1940 was voor Sint Jan ongetwijfeld een bloeiperiode. De daaropvolgende tweede wereldoorlog legde de activiteiten van de toneelvereniging lam. Men had toen andere zorgen dan toneelspelen! Naast het schikken naar de Duitse bezetter kreeg de vereniging nog een klap te verwerken door het overlijden van de voorzitter Everaard. Het duurde vele jaren voordat er weer schot in de vereniging kwam. Dit kwam mede door het gebrek aan spelers. De oprichting van een jeugdtoneelvereniging wierp echter vruchten af.

In 1961 werd de vereniging verheven tot Camere van Rhetorica. Dit gebeurde op voordracht van de concurrent, de Transfiguratie uit Hulst, op grond van verdiensten voor het toneel. De club nam de originele naam van de heerlijkheid Sint Jan ten Steene aan. Als devies koos men het oude 'zonder blaam' van de Vylains, vrijheren van Sint Jan ten Steene. Door de Status van Camere heette de voorzitter voortaan hoofdman, de penningmeester fiscaal, de secretaris griffier en het bestuur werd 'de eed' genoemd.

 

Blazoen BESCHRIJVING BLAZOEN VAN ONZE VERENIGING

Centrale figuur:
Onze Lieve Vrouw ter Eecken met Jezuskindje op de arm. Hemelsblauwe mantel, gouden kleed en kroon. Jezuskindje met roze kleed.

Links:
Wapen van Zeeland: golvend doorsneden: 1; In goud een uit de doorsnijdingslijn oprijzende halve leeuw van rood, getongd en genageld van blauw; 2; golvend gedwarsbalkt van blauw en zilver van zes stukken. Schild gedekt met een vijfbladige kroon van goud met vier parelpunten, en vastgehouden ter weerszijden door een leeuw van rood, getongd en genageld van blauw. Wapenspreuk "Luctor et emergo" in letters van zwart op een lint van wit.

Rechts:
Wapen van Sint Jansteen: in zilver een gebouw van rood, bestaande uit een middenpartij, waarin een toren van zwart, geflankeerd door twee topgevels, gedekt door een torentje, eveneens van zwart, en links en rechts een tot schildrand reikende muur, in de rechtse muur een deur van zwart: en een schildvoet van goud, beladen met een ketting van zwart, welke in het midden is vastgehecht aan een steen van hetzelfde.

Het geheel omvat in groene eikentakken met gouden eikels.

Het devies: "Zonder blaam" is gevat in een sierband aan de voet van het Lieve Vrouwe beeld.

In de onderste hoek van het blazoen: de zeven kruisen van het "Spel der Crucen" van Joseph Everaard.

Blazoen vervaardigd door de Wapenheraut van de Aloude Koninklijke Souvereine Hoofdkamer voor Vlaanderen "De Fonteyne" uit Gent heer Hyp. de Schrijver.

Het wapen van Zeeland en het wapen van Sint Jansteen zijn letterlijk omschreven in het boek gemeentewapens van Nederland (Stichting voor Banistiek en Heraldiek).

Onder het charter dat wij in 1961 ontvingen uit handen van professor de Keyser, hoofdman van de Souvereine Kamer voor Vlaanderen "De Fonteine", ter gelegenheid van de verheffing tot Camere van Rhetorica.

Charter