Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Archief

Onze vereniging bestaat nu jaar. In al die jaren zijn er meer dan 150 stukken gespeeld. Soms is informatie over oude stukken gemakkelijk terug te vinden. Andere keren vinden we nauwelijks iets terug. Mocht u nog de beschikking hebben over oude foto's, programmaboekjes, anekdotes of wetenswaardigheden, die als aanvulling kunnen dienen voor deze archiefpagina's, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen via het contactformulier. Bij voorbaat dank.

Vandaag hebben wij een open dag in de Warande in Sint Jansteen ter gelegenheid van ons honderd jarig jubileum.

Wellicht was u daar op bezoek en bent u hier op zoek naar de antwoorden op de quiz vragen.

En u heeft gelijk. Veel antwoorden op de vragen zijn in onze archief pagina's terug te vinden.

Om de kansen voor iedereen gelijk te maken hebben wij ons archief vandaag tijdelijk off-line gezet.

Morgen kunt u hier nakijken of u de quizvragen goed beantwoord heeft.

Succes!