Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Gesprek met Londen
Januari 1999

Komische thriller van Wim Bischot
Artistiek advies: Erik Verschueren

MOORD EN DOODSLAG MET EEN KNIPOOG

Korte inhoud
Mr. Elias Bender, een op het eerste zicht welgesteld en keurig man, is in pension bij de twee oude vrijsters en zussen Alice en Marie. Hij heeft een toneelstuk over misdadigers geschreven en verwacht elk moment een telefoontje van zijn uitgever uit Londen. Op het politiebureau is er ondertussen een anoniem telefoontje binnengekomen waarbij meegedeeld werd dat een van de twee zussen zou worden vermoord. Een brigadier van politie komt dit verontrustende nieuws vertellen aan Mr. Elias. Als daarna ook nog twee gemene boeven, Tip Louw en een zekere "Mus", bij Mr. Elias over de vloer komen, komt beetje bij beetje zijn ware geaardheid te voorschijn. Naarmate het stuk vordert blijken steeds meer mensen een twijfelachtig inborst te hebben en blijkt het toneelstuk van Mr. Elias dicht bij de "realiteit" aan te sluiten.

Rolverdeling
Emmy de Bot als Marie
Christiane Mac Taggart als Alice
Walter Boussen als Mr. Elias Bender
Roger Picavet als Tip Louw
Ivan de Witte als De Mus
Miranda Hilhorst als Kitty
Johnny de Koning als Brigadier
Nathalie de Rijcke als Het buurmeisje
Rosemary Blommaert als Een dame
Renée de Cock als Het krantenmeisje

Aankondiging in de PZC
Recensie in BN De Stem