Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

de Meid De Meid

Een komedie van de haat in twee bedrijven van Herman Heijermans
Regie: Erik Verschueren


Januari 1998

In 1998 hebben wij "de Meid" van Herman Heijermans, gespeeld. Een sociaal geÔnspireerde komedie die geschreven is in het begin van deze eeuw. Het volkse verhaal speelt zich ook in die tijd af. De sociale verhouding tussen enerzijds de dienstbode en anderzijds de gevestigde aristocratie wordt aan de kaak wordt gesteld. Het is opmerkelijk te kunnen vaststellen dat deze verhoudingen ook heden te dagen niet essentieel veranderd zijn en dus nog bijzonder actueel en herkenbaar zijn.

Korte inhoud
Tijdens een lang verblijf in het buitenland van Cor heeft Stans, zijn vrouw, een nachtelijke romance gehad met haar muziekleraar. Als het geweten van Stans begint te knagen besluit ze haar "zonde" per brief op te biechten aan Cor. Tot overmaat van ramp komt de brief in handen van Annemie, de meid, die daar op een vreselijke en uitdagende manier misbruik van maakt. De zaken worden er niet makkelijker op als tante Bettina zich ook weer eens laat zien. Het moment dat Cor thuis komt valt samen met het uitbundig verjaardagsfeest van Annemie. Dat dit een negatieve invloed heeft op het humeur van Cor zal niemand verwonderen. In elk geval zijn dan alle ingrediŽnten aanwezig om de komedie van de haat te laten losbarsten.

Rolverdeling
Ivan de Witte als Cor de Pauw, ingenieur
Chantal de Cock als Stans, zijn vrouw
Rosemary Blommaert als Bettina, zijn tante
Annie Coppieters als Annemie, de dienstbode
Walter Boussen als Dirk, kruier, haar neef
Conchita de Krijger als Carlien, zijn vrouw
Miranda Hilhorst als Mina, hun dochter
Paul Sturms als De wasbaas

Aankondiging dagblad De stem