Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

De Appel van Eris

December 1978


Eenakter, mythologische klucht van Charivarius
Regie: Piet Verwer

Rolverdeling
Jenny de Schepper als Juno
George Martens als Jupiter
Monique Francken als Minerva
Annie Coppieters als Venus
Paul Sturms als Mercurius
Henk van den Branden als Paris
Linda Smet als Eunone

Korte inhoud
Juno, de blankarmige vrouw van Jupiter, Minerva, godin van strijd en wetenschap en Venus (godin der liefde) dongen naar de appel (bestemd voor de schoonste). Door de twistgodin Eris temidden van Thetis' gasten geworpen omdat zij gepasseerd was. Mercurius (welsprekendheid) gids voor de doden naar de onderwereld, geleidde de drie godinnen naar de Trojaanse herder Paris om hem namens Jupiter de beslissing op te dragen. Juno biedt hem macht, Minerva biedt krijgsroem of kennis en Venus liefde. Paris kiest...

Omdat het verenigingsgebouw op dat moment grondig verbouwd werd zijn er geen uitvoering op Sint Jansteen geweest maar is er uitgeweken naar 't Heike te Heikant. Verder zijn er nog uitvoeringen geweest te Hulst en op Koewacht. Als gevolg van zeer slechte weersomstandigheden is de uitvoering op Koewacht een week verschoven. Dit werd toen door de pastoor van Koewacht vanaf de preekstoel bekend gemaakt! Gerepeteerd werd er in de oude school te Kapellebrug.

Het zijn dit seizoen drie eenakters geworden die "op een ander" gemakkelijk spelen waren: Allerheiligen, De Appel van Eris en De Gelukkige Reis naar Trenton en Camden.