Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Liefde Half om Half

1972-1973


Blijspel van Alan Ayckbourn
Regie: Piet Verwer

Rolverdeling:

George Martens als Frank Foster
Annie Coppieters als Fiona Foster
Paul Sturms als Bob Phillips
Emmy de Bot als Terry Phillips
Ivo Calle als William Featherstone
Christiane Sturms als Mary Featherstone

                                                                

Inleiding:                 A. Pollet
Decorontwerp:         Ch. Martens, Brussel
Decorbouw:             J. Coppieters, C. Nachtegaal, J. de Potter, R. Cleyman, H. Wöginger
Belichting en geluid:  P. Polspoel, W. de Bruyn
Requisieten:             W. Dobbelaer
Grime:                     W. Beulaert
Souffleur:                Th. Pollet

Bij het beroepstoneel werd dit stuk met enorm succes opgevoerd.
Froukje de Waard schreef er o.a. over: ''een technisch brokje vuurwerk, een lekkere kluif voor iedere regisseur, een interessante opgave voor de spelers die flitsend spel moeten geven. Een stuk met uitstekende typeringskansen.''

Dagblad De Stem: ''Een groep toneelamateurs uit St. Jansteen heeft een voorstelling op de planken gebracht dat, meer dan plaatselijke belangstelling verdient. De Steense toneelvereniging kreeg in Aalst, België een langdurige en staande ovatie.