Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

De Filosoof van Hagem

1968-1969


Vlaamse komedie van Jef Scheirs
Regie: Ivo Calle

Dit seizoen is de Filosoof van Hagem hernomen. Men kon beschikken over de voornaamste speelsters en spelers van de vorige uitvoering.