Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Een Eeuw Achter

December 1964


Klucht van Godfied Bomans
Regie: Cor Verdonschot

Eenakter, opgevoerd samen met Leentje uit het Hemelrijk en De Woesteling.