Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Eduard haalt een Titel

November 1963


Blijspel van Ben Heuer
Regie: Cor Verdonschot


In dit blijspel stonden verschillende krachten, die hun waarde reeds bewezen hadden, naast enkele jongeren die in staat waren gesteld hun sporen te verdienen. De kranten, waarbij Charles Heirman als de bekendste, waren zeer positief over de uitvoering en spaarden hun enthousiasme over de jonge krachten niet. Er was weer hoop!