Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

In de Pieterspenning

1962-1963


Komedie van Louis Velle
Regie: Cor Verdonschot


Hoewel dit stuk als opvoering zeer goed voldeed was het financiŽle resultaat ronduit slecht. Het bracht een verlies van 175 gulden. De bezittingen van de vereniging waren hiermee tot 200 gulden gedaald.