Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

De Banier van de Koning

Mei 1962


Komedie van Costa du Rels
Regie: Cor Verdonschot

Rolverdeling
Ria van Dorsselaer als Madame Moreau
Gérard Pollet als Jeanne Pierre, Priester-arbeider
Irene Baert als Martine, fabriekarbeidster-bekeerlinge
Rob de Potter als Philippon, fabriekarbeider-communist
Tonny Zwartelé als Luc, Priester-arbeider
George Verstraeten als Pater Laboureur, visitator van de OrdeMen had als tweede stuk van het seizoen oorspronkelijk "Cycloon III" gekozen en hiervoor was ook een aantal keer gerepeteerd. Omdat verschillende spelers hun rol teruggaven moest men ermee stoppen. Regisseur Verdonschot heeft vervolgens "De Banier van de Koning" omgewerkt en met de spelers en speelsters, die aan "Cycloon III" hadden gewerkt, werd het stuk uiteindelijk op zaterdag 5 en maandag 7 mei 1962 op de planken gebracht. Financieel gezien werden de uitvoeringen geen succes, cultureel gezien des te meer. Later in het seizoen was er nog een opvoering op de door "De Transfiguratie" georganiseerde Rederijkersdag.