Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

De Pronostiekburgemeester

November 1961


Vlaams toneelspel van Oscar Ferket
Regie: George Verstraeten

Rolverdeling
Ivo Calle als Mon de Wilde, rijke boer
Ria van Eck als Suzanne, zijn dochter
Irene Baert als Romanie, zijn huishoudster
Johannes van de Wiele als Peerke, zijn knecht
Albert Pluym als Stan, de champetter
Tonny Zwartelé als Lucien, de onderwijzer
Piet van Waesberghe als Biebuyck, de burgemeester
Gustaaf van den Branden als Professor Piccard, oudheidkundige
Honoré de Cock als Baron Jean de Rien
Anny van Remortel - Van Helsland als Zulma, de buurvrouw



De voorstellingen van dit Vlaams blijspel in 4 bedrijven vonden plaats op zondag 26 en maandag 27 november 1961. Ook werden uitvoeringen gegeven in het ziekenhuis en het "Liefdeshuis" in Hulst en in het verenigingsgebouw "Concordia" te Westdorpe. Overal oogstten de opvoeringen succes. Leden van de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Bond) en hun echtgenoten kregen 50% korting op de toegangsprijs (1e rang f 1,75 en 2e rang f 1,25).