Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

De Boer in het Kot

Februari 1961


Jeugdtoneel van J. Prost
Regie: George Verstraeten

Rolverdeling
Honoré de Cock als Boer
Lieve Verschueren als Hilda, zijn dochter
Willy Dobbelaer als Chris, haar aanstaande man
Irene Baert als Anna, huishoudster
Elly Dobbelaer als Mieke, haar dochter
Cesar van de Vijver als Flip, jonge knecht
Johannes van de Wiele als Dries, oude knecht
Ria van Dorsselaer als Triske, jongste meid
Jo de Potter als Jonas Bulk, jonge veekoopman
Lucien Paelinck als VeldwachterIn dezelfde voorstellingen als waarin de jongsten "De Duivel Kocht een Lapke Grond" brachten, verschenen de "teenagers" ten tonele met "De Boer in het Kot". Deze laatste groep werd aangevuld met Johannes van de Wiele en Honoré de Cock, die beiden al over meer dan 25 jaar toneelervaring beschikten.
Recensent Heirman was positief over de resultaten van beide groepen en merkte op dat George Verstraeten met het bijeenbrengen van de twee jeugdgroepen "Sint Jan" een onschatbare dienst heeft bewezen!