Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

De Komedie van het Varken

Februari 1954


Vlaamse klucht van August Hinrichs
Regie: René Smet

Dit boerenspel werd met succes ten tonele gebracht op zondag 28 februari en maandag 1 maart 1954.

Rolverdeling
Honoré de Cock als Kris Lamken, een boer
Anny van Remortel als Anna Lamken, zijn dochter
Jo Vinck als Sooi, knecht bij Lamken
José Pollet als Sophie, meid bij Lamken
Gerard van Eck als Geert Bunjes, buurman van Lamken
Ivo Calle als Ward Pieper, buurman van Lamken
Gustaaf van den Branden als Antoon Borchers, buurman van Lamken
George Verstraeten als Walter Meiners, onderwijzer
August Zwartelé als Veldwachter