Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Roekedekoe

1951-1952


Toneelstuk van Paul de Mont
Regie: Antoon Mertens en Jo Vinck

Antoon Mertens verzorgde de raamregie en Jo Vinck werkte deze verder uit. Omer Bertram was verantwoordelijk voor het decor.
Wij kunnen alleen terugvinden dat de voorstelling goed is verlopen.