Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Fra Angelico

December 1947


Leekenspel van Jef Crick
Regie: Antoon Mertens

In het kader van een concours is door "Sint Jan" op 26, 27 en 28 december 1947 dit legendespel opgevoerd dat een matige beoordeling kreeg. Wel kreeg Jo van Acker (als proloogzegger) de beoordeling "uitmuntend en qua uitbeelding en dictie goed getroffen." Ook Giovanni (René van Eck), Vader Wannes (Ferdinand Dobbelaer) en Suske (Piet van Waesberghe) kregen goede recensies. Maar over de paters die in het stuk voorkwamen schreef men "De uitbeelding was zwak en de dictie liet te wensen over". Ook de damesrollen vond men zwak omdat er geen bezieling vanuit ging. De keuze van het stuk vond men iets te hoog gegrepen. Wel waren de decors in het eerste en tweede bedrijf uitstekend en was de grime prima verzorgd. Ook de regie van Antoon Mertens was foutloos.