Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Voor Outer en Heerd

Augustus 1947


Openluchtspel van Jos Everaard
Regie: Antoon Mertens

Dit histories spel van de boerenkrijg in 1798 in Vlaanderen, gespeeld door "Sint Jan" wordt gezien als het meesterwerk van Jos Everaard. We vinden als speeldata terug 10, 15 en 17 augustus 1947 in de grottuin van de zusters. Alles stond onder leiding van Antoon Mertens en begon om 14:30 uur.
Voor Outer en Heerd heeft zo'n succes gekend dat zelfs het toen zeer bekende "Vlaamsche Volkstoneel, groep Staf Bruggen" het stuk op het repertoire heeft genomen en het ook op Sint Jansteen hebben gespeeld. Dat heeft plaatsgehad op maandag 2 augustus 1947 om klokslag 19:00 uur. Verder heeft de groep het op zeer vele plaatsen in Vlaanderen gespeeld met telkens duizenden toeschouwers.

Rolverdeling
Th. Pollet als Gaspar van Dijck, onderpastoor
Fl. de Kindt als Door van Dijck, zijn broer
Ferdinand Dobbelaer als Jozef van Gansen, boer
Jo van Acker als Maan van Gansen, zijn zoon
Anny van Helsland als Veerle van Gansen, zijn dochter
Bèr Pluijm als Gomaar, boerenknecht
Piet van Waesberghe als Peer Goor, boerenknecht
Sylvie Weemaes als Lieve Goor, zijn dochter
René van Eck als Wapensmid
Jo vinck als Striffler, legeroverste
P. Allefs als Millot, commissaris
J. Coppenolle als Marianne, zijn dochter
Cyriel Pluijm als Gendarm