Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Ons Eigen Volk

Februari 1939


Vlaams toneelspel van Gaston Martens
Regie: Jos Everaard


Oorspronkelijke titel: "De Zot op het Erf". Dit stuk is door Jos Everaard dusdanig bewerkt dat het "ongemengd" gespeeld kon worden. Als speeldata kunnen we terugvinden 29 en 30 februari 1939. De toegangsprijzen werden vastgesteld op 75, 50 en 30 cent.