Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

De Klucht van de Brave Moordenaar

November 1937


Vlaams toneelspel van Jos Janssens
Regie: Kapelaan J. van de Riet

Rolverdeling
Johan van de Wiele als Directeur van het gevang
George Flos als Cipier
Anna Polspoel als Anneke, zijn dochter
Theo Rombout als Wachtmeester
Jo Vinck als Bril, koetsier
René van Eck als Dokter Faes
George Verstraeten als Meester de Saint-Hubert, advocaat
Louis van Eck als Meester Lootens, advocaat
Caroline Baert als Mejuffrouw van Arkelen
Frans Aerts als Meneer Baert, persfotograaf
Camiel de Cock als Schallier
Ferdinand Dobblaer als Verlent, bakker
Jos Nachtegael als Floor, beenhouwer
Honoré de Cock als David, de kolenmarchand
Maria Aerts als Doka, de groentevrouw
Jan Rottier als Peerke, haar zoon
Piet van Waesberghe als Gevangene

Ter herdenking van het 20-jarig bestaan heeft men gekozen voor "De klucht van de brave moordenaar". De opvoeringen gingen door in het toneelgebouw aan de Wilhelminastraat op zondag 21 en maandag 22 november 1937 telkens om 18:00 uur stipt. Op zaterdag werd het stuk ook opgevoerd in besloten kring voor een jury die "na de tweede opvoeringsdag" de uitslag bekend zou maken.

Hier kan nog bij aangetekend worden dat er in dit stuk voor het eerst, met toestemming van de kerkelijke overheid, dames meespeelden. De belangstelling was zo groot dat er nog een extra uitvoering is gegeven op zondag 28 november 1937.