Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Op zoek naar verbinding

Het Leger des Heils in Zeeland is een onderdeel van het Leger des Heils Zuidwest Nederland. Het Leger des Heils in Zeeland is onvoorwaardelijk betrokken bij mensen zonder helper en zet zich op verschillende gebieden actief in om deze betrokkenheid waar te maken. Er is in onze omgeving veel sociaal-maatschappelijke nood, wanhoop en menselijk leed. Mensen aan de onderkant van de samenleving kunnen op weinig begrip en steun vanuit de samenleving rekenen. Veel cliŽnten kloppen bij ons aan en steeds opnieuw is het een uitdaging om samen op zoek te gaan naar een beter perspectief.

Het Leger des Heils in Zeeland helpt kwetsbare burgers die kampen met verslaving, psychiatrische problematiek of in aanraking zijn gekomen met justitie en die hulp nodig hebben om uiteindelijk weer zelfredzaam te kunnen wonen. Dit doen wij onder andere door onze cliŽnten op verschillende manieren hulp te bieden, passend bij de cliŽnt en zijn/haar hulpvraag. Door middel van onder andere dag- en nachtopvang, begeleid en beschermd wonen, ambulante hulpverlening, zingeving en dagbesteding helpen wij onze cliŽnten stap voor stap om weer mee te kunnen doen in de maatschappij.

Wij realiseren ons echter dat onze cliŽnten meer nodig hebben dan enkel de hulp die vanuit het Leger des heils wordt geboden. Door ons meer te begeven in de buurt en samen te werken met de buurt, willen wij de relatie met de samenleving verdiepen. Hierdoor zullen er voor cliŽnten nieuwe kansen ontstaan om aansluiting met de samenleving te vinden.

Vanuit onze christelijke overtuiging geloven wij dat ieder mens er toe doet, dat mensen kunnen veranderen en dat mee mogen doen voor iedereen belangrijk is. Het opbouwen en onderhouden van een netwerk is voor onze cliŽnten van groot belang in de zoektocht naar een plaats in de maatschappij. Het Leger des Heils in Zeeland is daarom op zoek naar mensen uit de omgeving, die vanuit deze visie iets voor onze cliŽnt en onze medemens willen betekenen. Wilt u weten op welke manier u kunt bijdragen aan de participatie van onze medemens in de maatschappij? Neem dan contact op met Jan Looij van het Leger des Heils in Terneuzen (06-33318825) of kijk op zwn.legerdesheils.nl.
 Terug