Een jaar oude
amateur toneelvereniging
uit Sint Jansteen
Zeeuws-Vlaanderen

Frans de Facteur is een Charmeur


Januari 2000

Blijspel van Ruud de Ridder
Artistiek advies: Erik Verschueren

Korte inhoud
Het hoofdpersonage Frans is een schuchter type. Vooral tegenover de dames staat hij met zijn mond vol tanden. Nochtans zou Frans graag "verkering" hebben, maar hij durft het gewoon niet aan een vrouw te vragen om eens met hem uit te gaan.
Omdat hij het echt niet meer ziet zitten, doet Frans beroep op zijn vriend Donald om hem wat amoureuze tips te geven. Die wil wel meewerken en hij zal proberen van Frans een charmeur te maken.

Rolverdeling
Ivan de Witte als Frans
Johnny de Koning als Donald
Christiane Mac Taggart als Betty
Miranda Hilhorst als Marleen
Chantal de Cock als Mariėtte
Emmy de Bot als Lisette